Wednesday, October 28, 2009


nasyid best nih..klik le

Tuesday, October 27, 2009

VISI & MISI

VISI
Mewujudkan sistem pengurusan serta
penggunaan sumber media dan teknologi
pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran
di sekolah

MISI
Menjadikan sumber media dan teknologi sebagai
pembentuk insan yang berketerampilan, cintakan
ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, kreatif dan
inovatif serta melahirkan guru dan pelajar yang
cemerlang dalam semua aspek.

Bengkel Pembinaan Blog

Bengkel pembinaan Blog telah diadakan di PKG Tanjong Karang pada 28 hingga 29 Oktober 2009. Bengkel ini telah dihadiri seramai 21 orang GPM sekolah zon Tanjong Karang.